eIDAS – Evropský standard pro elektronickou komunikaci

Akreditovaný subjekt posuzování shody s eIDAS

Proč je vhodné být certifikován?

Kdo jsme?

Subjekt Posuzování Shody (Conformity Assessment Body), dále jen „CAB“ s EU Nařízením eIDAS nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru.


Jsme jediný kvalifikovaný subjekt pověřením pro certifikaci / akreditaci dle DKP IDP s systémů, komunikujících s národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) .
Realizujeme nezávislé audity produktů, služeb i společností dle nařízení eIDAS. Školíme odborníky v oblasti elektronické identifikace a důvěryhodné komunikace.

Tvoříme tým expertů v oblasti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a také související právní úpravy oblasti služeb vytvářejících důvěru dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Struktura

Proč eIDAS certifikaci

eIDAS poskytuje „standardizovanou platformu“, která splňuje bezpečnostní kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci. Díky standardizaci je eIDAS i zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu.

Zájem o získání značky důvěry stále roste, protože eIDAS zasahuje téměř do všech legislativních nařízení a elektronických služeb

 • internetové portály
 • elektronické podpisy
 • elektronické certifikáty
 • elektronické doručování
 • dlouhodobé uchovávání el. dokumentů

eIDAS a zákon o službách vytvářejících důvěru stanoví povinnosti i pro nekvalifikované poskytovatele!

Naše služby

Certifikace produktů a služeb

Posouzení shody kvalifikovaných systémů a prostředků pro elektronickou identifikaci dle zák. č.250/2017 Sb. eIDAS nařízení (EU) 2015/1502.

Certifikujeme tyto služby

 • DKP IDP
 • PSD II
 • eID
 • eSEAL
 • eDelivery
 • eWebSite
 • eSignature
 • eDocument
 • eTimeStamps
 • ETSI 319 403
 • a další...

Certifikace osob a společností

Umožňujeme také získání certifikace vaší společnosti, nebo jejich klíčových zaměstnanců.

Nabídka našich služeb

 • Audity
 • Konzultace
 • Školení eIDAS

Školení a vzdělávací programy

Díky naší dlouholeté zkušenosti se školením dokážeme proškolit vaši společnost tak, aby vyhověla požadavkům auditu, který je nutný pro získání shody s eIDAS.

eIDAS školení a kurzy najdete na stránkách TAYLLORCOX

Centrální registr eIDAS

Získali jsme důvěru všech 3 poskytovatelů elektronických podpisů na certifikaci shody s eIDAS. Mezi referenčí klienty tak patří tyto autority

  Jaké benefity přináší?

  • Nárůst online služeb
  • Zvýšení efektivnosti komunikace
  • Pohodlnější komunikaci s občany, podniky, orgány veřejné moci

  Hlavními přínosem nařízení eIDAS pro byznys je zajištění dostatečné bezpečnosti elektronických služeb, standardizace, zajištění kompatibility a přeshraniční uznávání v oblasti:

  • Elektronických podpisů
  • Elektronické identifikace
  • Elektronických dokumentů
  • Komunikace s veřejnou správou
  • Dalších služeb elektronického doručování

  Má již eIDAS legislativní platnost?

  Ano. Protože jde o nařízení, nikoliv směrnici, eIDAS platí od okamžiku své účinnosti, tj. 1.července 2016. Jeho aplikace je nadřazení před národními zákony a dalšími právními předpisy.

  Jak se stát kvalifikovaným poskytovatelem?

  Získání statusu kvalifikovaného poskytovatele je stejné pro všechny služby vytvářející důvěru. eIDAS výstupem auditu je “Zpráva o posouzení shody”, kterou vystavuje akreditovaný subjekt pro posuzování shody, spol. TAYLLORCOX.

  Nejsem kvalifikovaný poskytovatel, odpovídám za škodu?

  Oba poskytovatelé, tj. kvalifikovaní i nekvalifikovaní odpovídají za škodu způsobenou záměrně i nedbalostí právnické i fyzické osobě.

  U nekvalifikovaných poskytovatelů dokazuje zákazník, který uplatňuje škodu. U kvalifikovaných dokládá poskytovatel. Sankce je zde 500tis - 2 mil. dle správního deliktu.

  Jaká je výše sankcí pro služby spadajících do nařízení eIDAS?

  Pro všechny (tj. i nekvalifikované) poskytovatele je díky eIDAS nově pod sankcí až 2 mil. Kč zavedena poměrně obecná povinnost spočívající v přijetí vhodných technických a organizačních opatření k řízení rizik ohrožujících bezpečnost.

  Chci získat certifikaci eIDAS